New Mexico Spadefoot Toad Reptil

Familj: Scaphiopodidae (Spadefoot Paddor)
Storlek: 1.5 – 2.3 in (4-6 cm)

Status: infödd; mindre vanlig
Habitat: torra och semiarida områden nära avelspooler
Typisk plats: Rio Grande vid lägre höjder, White Rock Canyon

Nattlig. Det finns två arter av spadefoot reptil som kan hittas i New Mexico, New Mexico Spadefoot (S. multiplicata) och Slätterna Spadefoot (S. bombifrons). Alla spadefoots har slät hud och mörkade hornspadar på sina bakfötter. De har vertikala elever i ögonen. Arten spenderar det mesta av sitt liv begravd i jord, som bara växer fram när förhållandena är rätt. Spadefoot paddor är anpassade till torra förhållanden. När sommartemperaturen och fukten är precis rätt kommer de snabbt att odla och producera hundratals tadpoles. Vissa år odlar de inte alls.